TIẾN ĐỘ THANH TOÁN  - CĂN HỘ VINHOMES CENTRAL PARK


  • TIẾN ĐỘ THANH TOÁN/ PAYMENT PROGRESS 
(*) Lần 1: Đã gồm tiền cọc (Nếu có)-Thanh toán trong vòng 05 ngày kể từ ngày đặt cọc   

1. Tiến độ thanh toán các toà Central 1 - 2 - 3

TÒA / TIẾN ĐỘ

CENTRAL 1

CENTRAL 2,3

HĐMB (giá trị căn hộ gồm VAT & KPBT)

Đặt cọc / căn

100 triệu

100 triệu

Lần 1: khi ký HĐMB

 

30%

30%

Lần 2

20% (L1 + 15 ngày)

20% (L1 + 20 ngày)

Lần 3

20% (L2 + 30 ngày)

20%: (L2 + 30 ngày)

Bàn giao

25% + KPBT + VAT của 5% giá trị căn hộ

Khi thanh toán đủ tối thiểu 95% nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3

Khi thanh toán đủ tối thiểu 95% nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3

Nhận sổ đỏ

05% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT)2. Tiến độ thanh toán các toà Park 1 - 2 - 3, Park 4, Park 7

TÒA / TIẾN ĐỘ

PARK  1

PARK  2

PARK  3

PARK  4

PARK  7

HĐMB (giá trị căn hộ gồm VAT & KPBT)

 

 

 

 

Đặt cọc / căn

100 triệu

100 triệu

100 triệu

100 triệu

100 triệu

Lần 1: khi ký HĐMB ((Trong vòng 05 ngày từ khi đặt cọc)

30%

30%

20%

30%

30%

Lần 2

20% (L1 + 20 ngày)

15% (L1 + 30 ngày)

15%: 26/11/2016

15%: 26/10/2016

15%: (L1 + 30 ngày)

Lần 3

20%: (L2 + 30 ngày)

15%: 26/11/2016

10%: 26/12/2016

10%: 26/12/2016

10%: 26/11/2016

Lần 4

 

05%: 26/12/2016

05%: 26/02/2017

05%: 26/03/2017

05%: 26/01/2017

Lần 5

 

05%: 26/02/2017

10%: 26/04/2017

10%: 26/05/2017

05%: 26/03/2017

Lần 6

 

 

10%: 26/06/2017

 

05%: 26/05/2017

Bàn giao

 

25% + KPBT + VAT của 5% giá trị căn hộ 

 

Khi thanh toán đủ tối thiểu 95% nhưng không quá 20 ngày kể từ ngày thanh toán lần 3

T7/2017 trở đi

T10/2017 trở đi

T09/2017 trở đi

T10/2017 trở đi

Nhận sổ đỏ

 

05% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT)

 3. Tiến độ thanh toán các toà Landmark 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -6, Landmark Plus, Landmark 81

TÒA / TIẾN ĐỘ

LANDMARK 1,2,3

LANDMARK 4,5

LANDMARK 6

LANDMARK 

PLUS

LANDMARK 

81

HĐMB (giá trị căn hộ gồm VAT & KPBT)

 

 

Đặt cọc / căn

100 triệu

100 triệu

100 triệu

100 triệu

100 triệu

Lần 1: khi ký HĐMB

30%

30%

30%

30%

30%

Lần 2

20% (L1 + 30 ngày)

20% (L1 + 30 ngày)

10%: 26/10/2016

10%: 26/10/2016

10%: 26/10/2016

Lần 3

20%: 26/12/2016

10%: 26/11/2016

20%: 26/11/2016

10%: 26/11/2016

10%: 26/12/2016

Lần 4

 

05%: 26/12/2016

05%: 26/12/2016

10%: 26/12/2016

10%: 26/04/2017

Lần 5

 

05%: 26/05/2017

05%: 26/05/2017

05%: 26/03/2017

10%: 26/08/2017

Lần 6

 

 

 

05%: 26/07/2017

 

Bàn giao

 

 

25% + KPBT + VAT của 5% giá trị căn hộ

 

L1: T4 / 2017 trở đi

L2: T5 / 2017 trở đi

L3: T6 / 2017 trở đi

T12/2017 trở đi

T12/2017 trở đi

T02/2018 trở đi

26/11/2018 trở đi

Nhận sổ đỏ

 

05% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT)

 Ghi chú Đối với các tòa L1, L2, L3, L4, L6, P2, P3, P4: Trên là tiến độ thanh toán của Căn hộ, tiến độ bàn giao của Shophouse ở mỗi tòa sẽ đến trước căn hộ 2 tháng 


4. Tiến độ thanh toán các căn shophouse toà Park 5, Park 6

TÒA / TIẾN ĐỘ

Shophouse PARK 5

Shophouse PARK 6

Đặt cọc / căn

500 triệu

500 triệu

Lần 1: khi ký HĐMB

30%

30%

Lần 2

20% (L1 + 30 ngày)

20% (L1 + 30 ngày)

Lần 3

20% (L2 + 30 ngày)

10% (L2 + 30 ngày)

Lần 4

 

10%: 26/12/2016

Bàn giao

25% + KPBT + VAT của 5% giá trị căn hộ

T11/2016 trở đi

T01/2017 trở đi

Nhận sổ đỏ

05% giá trị căn hộ (chưa bao gồm VAT)
Phòng Kinh doanh: Bất động sản tại TP.HCM
Địa chỉ: Số 200 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Chi nhánh Tân Cảng Sàn BĐS Tân Hưng
Hotline: 0937 999 444 Mr. Bình